St. AED-Werkgroep Tubbergen
  • De website van AED-Werkgroep Tubbergen is vernieuwd.
  • Momenteel wordt deze nog aangepast
  • Hebt u vragen over de site, stuur dan een mail naar tjmkok@caiway.nl

Op 08 september  j.l. hebben wij van de
AED-Werkgroep Tubbergen alle bij ons ondergebrachte AED-apparaten en kasten, gecontroleerd op functioneren en de pads en/of batterijen vervangen.
Alles is weer up to date nu!