St. AED-Werkgroep Tubbergen

Herhalingslessen Reanimatie / AED Tubbergen uitermate goed verlopen.

Herhalingslessen Reanimatie/AED Tubbergen uitermate goed verlopen.

De cursussen van de afgelopen weken zijn zonder problemen en zonder corona-gerelateerde gevolgen verlopen! Ook het plotseling switchen van locatie verliep soepel. We moesten ons vanwege de horeca-regels in de avonduren verplaatsen van ‘t Oale Roadhoes naar een andere locatie. Gelukkig waren de beheerders van “de Huve” zeer flexibel en hebben ons per direct welkom geheten. Hiervoor nogmaals hartelijk dank! Cursisten waren begripvol en hielden zich aan de regels.

Dat het bijzonder fijn was dat na 2 jaar de kennis en vaardigheid werd opgefrist spreekt voor zichzelf. Ook gaven veel cursisten aan zich na de les weer zekerder van zichzelf te voelen. Het blijft daarom ideaal om elk jaar de herhalingsles te kunnen volgen! Daar gaan we voor in 2022. Bedankt allemaal voor de flexibiliteit en de medewerking. 

De AED-Werkgroep heeft een prachtig bedrag, €702.59 mogen ontvangen van de RaboBank ClubSupport.

Namens ons, alle stemmers bedankt dat u op ons gestemd heeft!
Wij kunnen dit mooie bedrag gebruiken voor o.a. aanschaf en onderhoud van de AED's

Op 13 november  j.l. hebben wij van de
AED-Werkgroep Tubbergen alle bij ons ondergebrachte AED-apparaten en kasten, gecontroleerd op functioneren en de pads en/of batterijen vervangen.
Alles is weer up to date nu!