Waarom meedoen aan een 6 minuten zone?

In ons land worden elke week ruim 300 personen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. In circa 80% van de gevallen gaat het om 55-plussers in de thuissituatie.
Een hartstilstand is levensbedreigend omdat de organen geen zuurstof meer krijgen.

Onmiddelijke alarmmering, via 112 is het belangrijkste en natuurlijk reanimatie en bedienen van een AED.

Bij defibrillatie, met een Automatische Externe Defibrillator (AED) verdubbelt de levenskansen binnen 6 minuten! met 70%.
Iedere persoon kan geconfronteerd worden met een hartstilstand en we hopen dat er dan iemand in de buurt is die alarmeren en defibrilleren kan!

Hoe werkt een oproepsysteem?
Een groot aantal meldkamers, waaronder die waar wij onder vallen, (112) van de ambulancediensten werkt met een database (Hartslagnu.nl) met burgerhulpverleners. Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers, zoals eventueel u, die kunnen reanimeren en/of defibrilleren. Op het moment dat de meldkamer een melding krijgt over een hartstilstand schakelt zij, direct na het uitsturen van de ambulances, Hartslagnu.nl in.
Via dit systeem gaat er een sms naar een burgerhulpverleners. Deze sms bevat de locatie waar het slachtoffer zich bevind met de boodschap daarheen te gaan en te starten met reanimatie of om de AED op te halen en deze naar het slachtoffer te brengen waar de andere burgerhulpverleners al met reanimatie zijn begonnen. Gelijktijdig wordt ook de hulpdiensten gealarmeerd.
Omdat meerdere hulpverleners een sms krijgen is de kans groot dat u er niet alleen voor staat en samen hulp verleent aan het slachtoffer. De positieve resultaten zijn al diverse malen geboekt!

Hoe kan ik meedoen en wat betekent dit voor mij?
U kunt zich aanmelden bij de Hartslagnu.nl als u de cursus gevolgd heeft, of u laat zich aanmelden door een Werkgroeplid die daar bevoegd voor is.

Het systeem selecteert alle burgerhulpverleners die binnen een bepaalde straal wonen of werken. Het kan dus zijn dat het slachtoffer een bekende is. Ook kan het voorkomen dat u een sms ontvangt om 4 uur ’s nachts of op een feestdag. Het gaat om een vrijwillig systeem en u verleent alleen hulp als u daartoe in staat bent. Mocht u om persoonlijke redenen op dat moment geen hulp kunnen of willen verlenen, dan reageert u niet op de oproep en hoeft u zich ook niet schuldig te voelen.

Bij vragen kunt u altijd alsnog contact met ons opnemen. Ook voor een stukje nazorg na een inzet!

Meer weten? zie "Alles over inzet AED