De op deze site weergegeven informatie en objectgegevens zijn informatief bedoeld.

Het is verboden een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze site.

Het is bezoekers van deze site ook niet toegestaan de weergegeven informatie aan te wenden voor eigen gebruik dan wel als informatiebron voor derden.

De Stichting AED Werkgroep Tubbergen zal elke vorm van schade als gevolg van het gebruik van informatie, waarvoor geen schriftelijke goedkeuring door bovengenoemde is verleend, verhalen op degene die zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van de informatie!

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die de AED Werkgroep Tubbergen aan haar internetsite besteedt, geeft zij geen garanties op volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.
De AED Werkgroep Tubbergen mag de site naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.  De AED Werkgroep Tubbergen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van veranderingen of beëindigen.
Behoudens deze disclaimer, is de AED Werkgroep Tubbergen niet verantwoordelijk voor de kenbaar aan de site gekoppelde bestanden of linken van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden of linken in. De AED Werkgroep Tubbergen behoudt zich het recht voor u de site te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de site zijn aangeboden, gebruik te maken.
U zult de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief  de kosten voor de rechtsbijstand, accountants e.d. die door de AED Werkgroep Tubbergen zijn ingesteld ten gevolge van of  gerelateerd aan uw gebruik van de site, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Vragen die betrekking hebben tot de site dienen gericht te worden aan de uitgever. Alle rechte voorbehouden.
Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze site zal de AED Werkgroep Tubbergen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform de regels. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

De op deze site weergegeven informatie en objectgegevens zijn van de AED Werkgroep Tubbergen.

De vormgeving en realisatie zijn in handen van Theo Kok