Uw steun is van harte welkom!!!

Door de opbrengst van de donateursactie kunnen wij alle aangemelde AED-apparaten  van onderhoud voorzien, nieuwe pads en batterijen aanschaffen waar nodig en de herhalingslessen blijven verzorgen zonder dat de cursisten dit zelf hoeven te betalen. Ook hopen we elk jaar nog een nieuw groepje op te kunnen leiden zodat we een goede dekkingsgraad van hulpverleners behouden blijft in Tubbergen.

We hebben er vertrouwen in dat de donateurs van Tubbergen  ons blijven steunen en dat  deze groep zich in de loop van de tijd nog uitbreidt. Dat is zeer wenselijk!
Alleen zo kunnen we de lasten evenredig verdelen en hoeven we niets in rekening te brengen bij de mensen die de cursus voor onze gemeenschap volgen. Tubbergernaren die om welke reden dan ook nog geen donateur zijn geworden nodigen we van harte uit om ook een jaarlijkse bijdrage te doen. Verderop leest u hoe u dat kan doen!

We zijn trots op de Tubbergse gemeenschap. Zoals het er nu uitziet hebben we het samen toch maar goed voor elkaar gekregen. Al die energie die er door zo velen is in gestoken werpt z’n vruchten af. Ontzettend bedankt allemaal!!! 

Er kunnen zich natuurlijk nog steeds nieuwe donateurs melden bij onze werkgroep. We kunnen alle financiële steun goed gebruiken om naast alle directe kosten ook elk jaar wat te kunnen reserveren voor nieuw aan te schaffen AED-apparaten en veiligheidskasten.
Er hangen op dit moment 34 aangemelde AED-apparaten in Tubbergen maar er zijn ook nog gebieden waar het wenselijk is om ook een apparaat te hebben.

U kan telefonisch contact met ons opnemen 06-10097140, Marjo Schothuis) voor overleg of een machtigingsformulier (die hieronder vermeld staat) uitprinten en opsturen naar:
M. Schothuis, van Eedenstraat 1, 7651 GC Tubbergen.

Ook mag er natuurlijk eenmalig of vaker geld gestort worden op ons rekeningnummer bij de
Rabobank te Tubbergen, NL16 RABO 01369.06.052 t.n.v. AED-Werkgroep Tubbergen.

Machtigingformulier

Begroting 2024